chokbolge_top.jpg

Chockwave // Chokbølge

Shockwave er en nyere form for behandling indenfor fysioterapi. Egentlig er der tale om trykbølgeterapi, da behandlingen består af kraftige trykbølger, der rettes mod beskadiget væv. Dette betyder, at det nu er muligt at behandle kroniske lidelser, der oftest skyldes dårligt ophelet væv - enten som følge af en skader eller en længerevarende uhensigtsmæssig belastning og brug af sener og muskler.
Når man anvender shockwave som behandling ønsker man at påvirke sener og væv så kraftigt, at den kroniske skade brydes op, og bringe denne tilbage til en stadie, hvor en normal opheling kan begynde.
Shockwave terapi anbefales bl.a. til følgende:

  • Hælspore/fascitis plantaris
  • Achillessene betændelse
  • Tennisalbue, golfalbue, musearm
  • Forkalkninger i skulderled - frossen skulder
  • Løber- og springerknæ
  • Andre kroniske vævs- og seneskade


Tidligere har man forsøgt sig med kirurgiske indgreb eller blokkadebehandlinger på ovenstående diagnoser, men det har vist sig, at shockwave terapi i kombination med træning giver større effekt på den lange bane.
Effekt: op til 85 % af patienter behandlet med shockwave oplever at blive helt eller delvis symptomfri. 

Da behandlingen består af kraftige trykbølger, er behandlingen også forbundet med et niveau af smerter uden at denne er så voldsom, at man ikke kan gennemgå et behandlingsforløb.
Der kan opstå irritation og let hævelse i forbindelse med behandlingen, men dette er en naturlig del af ophelingspocessen der ønskes iværksættes. De mulige bivirkninger aftager efter et par dage og det anbefales at holde sig fra voldsomme belastninger 48 timer efter behandling.

En behandling tager mellem 5-15 min og et normalt behandlingsforløb består af 2-5 behandlinger med 7-14 dages interval mellem hver behandling.